etanol alkohol etylowy skażony mauzer cysterna

metody badań

MET0DY BADAŃ

 


PN A 79528 1: „Spirytus (alkohol etylowy). Metody badań.


OŚWIADCZENIE PRODUCENTA WYROBU:
Oświadczamy, że produkowany wyrób może być używany tylko na cele chemii gospodarczej i nie jest przeznaczony do spożycia.

 

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2017/1112 z dnia 22 czerwca 2017r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 319 9/93 w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.

 


 

KARTA CHARAKTERYSTYKI

 

Kraj pochodzenia: Polska

etanol alkohol etylowy skażony mauzer cysterna
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.