Inne produkty

Biopaliwa stałe

– Pellet drzewny
– Pellet agro (słoma, łuska słonecznika)

Pochodne produkcji olejów roślinnych i biopaliw

– Soapstock
– Gliceryna (surowa, rafinowana, farmaceutyczna)
– DDGS (susz  pogorzelniany)
– Makuch
– Śruta
– pozostałe

Płynne surowce chemiczne

– Etanol skażony (normą europejską)
– Etanol skażony (dla celów biobójczych)
– Tłuszcze zwierzęce
– Glikol