Energia z biogazu

Do produkcji biogazu w biogazowniach wykorzystywana jest różnego rodzaju biomasa. Aby jej wykorzystanie mogło być ekonomicznie uzasadnione, musi ona spełniać szereg warunków. Oto niektóre z nich:

  • Stosunkowo szybki przebieg biodegradacji – zdrewniałe części roślin, kości, pióra itp. nie nadają się do wykorzystania w biogazowniach
  • Znacząca produkcja biogazu
    Odległość transportu biomasy do biogazowni powinna być jak najmniejsza
  • Dostępność substratu przez cały rok lub możliwość jego przechowania

Tylko niektóre rodzaje biomasy mogą fermentować samodzielnie, wiele potrzebuje znaczącego dodatku substratów podtrzymujących proces lub bilansujących równowagę biochemiczną procesu. Właściwa kompozycja substratów, opracowana przez doświadczonego technologa, a w bardziej skomplikowanych przypadkach również w oparciu o specjalistyczne badania laboratoryjne, warunkuje stabilną i optymalną produkcję biogazu oraz umożliwia właściwą pracę biogazowni przez wiele lat.

Na podstawie danych od Państwa, zawierających informację o rodzaju substratu, jego ilości, zawartości suchej masy i suchej masy organicznej, nasi eksperci opracują propozycję optymalnego składu substratów dla Państwa biogazowni oraz określą ilość biogazu i energii możliwą do wyprodukowania z ich użyciem.

Jak działa biogazownia?

1. W biogazowniach jako substratów używa się organicznych materiałów wsadowych, takich jak odpady spożywcze, tłuszcze lub osad ściekowy.

2. Surowce roślinne, np. kukurydza, buraki lub trawa, służą za pokarm zarówno zwierzętom – krowom i świniom – jak i mikroorganizmom w biogazowniach.

3. Do produkcji biogazu wykorzystuje się również gnojowicę i obornik.

4. W fermentorze o temperaturze ok. 38-40°C pozbawione światła i tlenu substraty są rozkładane przez mikroorganizmy. Produktem końcowym fermentacji jest biogaz z metanem jako głównym składnikiem. Biogaz zawiera także żrący siarkowodór. Fermentor ze stali szlachetnej ma przede wszystkim tę zaletę, że jest odporny na działanie siarkowodoru i można z niego korzystać przez dziesięciolecia. Ponadto umożliwia on eksploatację biogazowni w termofilnym zakresie temperatur (do 56°C).

5. Przefermentowany substrat przepompowuje się do magazynu resztek pofermentacyjnych, skąd jest pobierany do dalszego wykorzystania.

6. Resztki można wykorzystać jako wysokiej jakości nawóz. Zaleta: gnojowica biogazowa charakteryzuje się mniejszą lepkością i szybciej wnika w podłoże. Poza tym resztki pofermentacyjne mają często większą wartość nawozową i odznaczają się mniej intensywnym zapachem.

7. W grę wchodzi także suszenie i późniejsze wykorzystanie w postaci nawozu suchego.

8. Powstający biogaz jest magazynowany w dachu zbiornika

9. i spalany w elektrociepłowni blokowej w celu wytworzenia prądu i ciepła.

10. Prąd jest przesyłany bezpośrednio do sieci elektrycznej.

11. Powstałe ciepło można wykorzystać do ogrzewania budynków lub suszenia drewna bądź plonów.